Документи

1. Съобщение за смърт – издава се от личния лекар или болнично заведение (зависи от това къде е настъпила смъртта). Съобщението се издава най-рано 6 часа след настъпване на смъртта, като личния лекар е длъжен да го издаде или при невъзможност да ви насочи към заместващ го лекар. За целта трябва да представите личната карта на покойния, а при липса бележка от съответното РПУ.

Важно: Съобщението за смърт не е смъртен акт. Смъртния акт се издава въз основа на съобщението до 48 часа от настъпването на смърт.

2. Разрешително  за кремация  –  издава се от личния  лекар или болнично заведение.  Болниците понякога забавят  разрешителното, тъй като се правят аутопсии. Прегледайте го внимателно, защото често не го попълват коректно и впоследствие може да имате сериозни неприятности.

3. Удостоверение за наследници – този документ ще ви е необходим, ако притежавате старо гробно място (с приложена квитанция че е платено). Ако нямате Столична община ви отпуска такова безвъзмездно за първите 8 години и то само в гробищен парк “Банкя Полето”. Много фирми спекулират с това.

Важно: Не се разрешава погребение в гробно място, ако от последното такова не са минали 8 години.

4. Удостоверение за родствени връзки – изисква се в определени случаи и то само при кремиране. Съгласие за кремация дава на близкия по права линия: съпруг/а, деца, родители, братя и сестри. Попълва се декларация по образец (можете да я изтеглите от сайта)  и се доказва връзката с покойния (акт за брак, акт за раждане). При липсата на тези документи се издава удостоверението от общината служба “Гражданско състояние” по адресна регистрация.

Важно: Удостоверението за родствени връзки се издава веднага. Удостоверението за наследници се издава най-рано 10 дни от издаване на смъртния акт. 

5. Избор на фирма – много съществен момент. Не се хващайте веднага за фирмата предложена ви от лекаря. Отворете вестници или интернет, поинтересувайте се за цени и услуги то поне 3 различни фирми. Не ви препоръчвам да наемате фирма, която рекламира: погребение 200 лв. и кремация 250 лв. После ще установите, че това са таксите на Столична община, а крайната сума е набъбнала до 1000 лв. Все пак изпращането на покойник е само веднъж и е крайно неприятно да платите куп пари за които да получите некачествени услуги. Общинските фирми работят на нормални цени, но обслужването не е добро / цялата организация и тичане е от вас/. Някои частни фирми работят на почти същите цени при много добро обслужване.

Важно: За социално погребение ще ви осребрят само и единствено фактурите издадени от общинска фирма, след подаване на молба в “Социални грижи” по адресна регистрация.